Måske er STU en mulighed for dig

Måske er STU en mulighed for dig

Forkortelsen STU står for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), og det er en uddannelse, der bliver tilrettelagt, så den passer til den enkelte elev. Der bliver simpelthen udarbejdet en uddannelsesplan efter de kvalifikationer og interesser, den enkelte har, og den modenhed, som eleven udviser. Uddannelsesplanen bliver lagt sammen med den unge og eventuelt sammen med forældre eller andre pårørende.

STU har som formål at give unge med særlige behov, for eksempel unge udviklingshæmmede, nogle faglige, sociale og personlige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan blive i stand til at leve et selvstændig og aktivt voksenliv.

STU varer tre år, og den kan bestå af både uddannelse og praktik. Den er dog ikke kompetencegivende til erhverv eller videregående uddannelse.

Få lagt en uddannelsesplan der passer lige til dig

Den treårige STU er en ungdomsuddannelse for de unge, der ikke vil kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse som gymnasium eller lignende. Unge under 25, som er i den kategori, har krav på at få et tilbud om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

En ungdomsuddannelsen på STU kan for eksempel bestå af specialundervisning i bestemte fag og forskellige typer af praktiske aktiviteter. Det kan blandt andet handle om praktik i virksomheder eller botræning på en institution. Hvad den specifikke uddannelse kommer til at indeholde, bliver afgjort sammen med eleven, så den målrettes den enkeltes behov og evner.

Det er hensigten med STU, at de unge får medindflydelse på deres hverdag og de valg, de skal træffe om deres fremtid. Målet med uddannelsen er at give den enkelte de færdigheder, der er brug for, for at kunne deltage aktivt og selvstændigt i samfundet. Ideelt set vil den unge også kunne erhverve sig de faglige kompetencer, der kan sætte ham eller hende i stand til at opnå beskæftigelse eller til at uddanne sig videre, hvis det er det, de ønsker.

Der er meget at lære på en STU uddannelse

En typisk dag med specialundervisning vil begynde klokken 9.00 og vare til 13.30. På nogle skoler slutter man tidligere om fredagen. Når undervisningen er slut, vil der typisk være tilbud om forskellige fritidsaktiviteter til omkring klokken 16. Eleverne har fri i weekenden og på helligdage, ligesom ferier følger folkeskolens almindelige ferieår.

På en række ungdomscentre er der også andre tilbud til de unge ud over specialundervisningen. Det er typisk en stribe praktiske aktiviteter inden for forskellige håndværksfag, som for eksempel maler- eller murerfaget eller som mekaniker eller aktiviteter inden for gartneri, eller det kan være inden for servicefag, hvor det kan handle om madlavning.

Der bliver arbejdet med at kunne tilrettelægge sin tilværelse og skabe sig et aktiv liv, lige som der bliver med sund kost og motion som en naturlig del af hverdagen. Målet er, at den unge efter tre års STU uddannelse står langt bedre rustet til sit voksenliv efter at have tilegnet sig både faglige kompetencer og erfaring i at klare sig selv, så de vil blive i stand til at flytte hjemmefra og klare sig godt og selvstændigt, og måske endda vil kunne få et job.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *